Tømrervirksomhed-2

Projektledelse, af hoved- og delentrepriser

Vi udfører håndværk af høj kvalitet, og vi står gerne for totalentrepriser. Typisk starter det med et møde hos dig eller os, hvor vi sammen gennemgår dine/jeres ideer.

I dette møde vil vi også kunne råde og vejlede f.eks. om energiforbrug, teknisk mulige løsninger og ideer til at skabe en helhed i dit byggeprojekt du vil glædes over i mange år efter endt byggeprojekt. Vi koordinerer med egne samarbejdspartnere, men samarbejder også gerne med kundens egne foretrukne håndværkere – det aftaler vi os frem til så det passer dig og det du gerne vil have lavet.

Vi udfører totalløsninger – hovedentrepriser, eller med andre ord alt tømrerarbejdet på det nye hus du vil bygge. Vi udfører også hovedentrepriser for erhvervskunder – med glæde.

Vi kan styre processen for dig!

Og vi gør det med glæde. Preben Skov har mere end 30 års erfaring i byggeprojekter, store såvel som små.

Byggemøder og økonomi

For at du kan følge med i hvad der sker bag linjerne i dit byggeprojekt, holder vi byggemøder. Her drøfter vi alt omkring byggeriet, økonomi, fremskridt og aktuelle ting. Det sikrer dig et indblik i dit byggeprojekt og dermed at du kan planlægge ud fra det.

Fra ide til virkelighed – det første spadestik til færdigt projekt.

Vi laver tidsplaner der holder – det er vigtigt at du ved hvornår vi starter og hvornår vi er færdige. Så kan du planlægge efter det.